Konsulter

Miljöprövningar – täkttillstånd, marklov, avlopp

Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med att göra ansökningar för miljöprövningar i tex. bergtäkter.

Vi hjälper bland annat till med täktansökningar, marklov och tillstånd för avlopp.

Bergindustrin, Gruvindustrin och Krossindustrin

Vi utför även konsultuppdrag inom berg-, gruv- och krossindustrin.